เว็บโฮสติ้ง
เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บโฮสติ้ง | จดทะเบียนโดเมนเนม | เว็บไซต์สำเร็จรูป | Template Website | บริการ ปรับปรุงเว็บไซต์
001Gb | เว็บโฮสติ้ง | เว็บไซต์สำเร็จรูป | วิธีการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน | แจ้งโอนเงิน | เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อบริษัท | ข่าว
เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บโฮสติ้งขนาดต่างๆ
ส่วนช่วยเหลือ

Technical support

สอบถามรายละเอียด ทางด้านเทคนิค หรือ รายละเอียดบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงาน 001Gb โดยตรงที่

โทรศัพท์ 0-2803-6882
โทรสาร 0-2803-6859
อีเมล์ support@001gb.com

web server downtime monitor
รับประกันความพอใจ 100%
MySQL
PHP
FreeBSD

ตรวจสอบโดเมนใหม่

สำหรับผู้ที่ต้องการให้เราจดทะเบียนโดเมนเนมให้ใหม่ จะต้องทำการตรวจสอบชื่อที่ต้องต้องการใช้ก่อน ว่าว่างหรือไม่ ซึ่งชื่อที่จะจดใหม่นั้นจะต้องเป็นชื่อที่ว่างอยู่เท่านั้น ซึ่งเมื่อท่านตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อนั้น ๆ ว่าง อยู่ ท่านก็สามารถใช้ชื่อนั้น ๆ ได้ โดยการตรวจสอบนั้น ท่านสามารถ ตรวจสอบได้ที่

http://www.checkdomain.com

โดยให้ท่านกรอกชื่อโดเมนที่ต้องต้องการจดลงในช่อง Check this domain: แล้วกดที่ปุ่ม Enter ตัวอย่าง เช่นท่านต้องการใช้ชื่อ asdf.co.th ก็ให้ท่านใส่คำว่า asdf.co.th ลงไปในช่อง แล้วทำการตรวจสอบ ซึ่งถ้าโดเมนเนมนั้นว่าง จะขึ้นข้อความดังต่อไปนี้

The domain that you requested, asdf.co.th, is still available! If you would like to use this domain name, we recommend that you reserve it as soon as possible. Please click here if you would like to reserve asdf.co.th now.

ท่านก็สามารถนำชื่อโดเมนนั้น ๆ มากรอกลงในช่อง ชื่อโดเมน: ได้

อัตราค่าจดโดเมนเนม :

  • .com, .net, .org ราคา 535 บาท (รวม VAT แล้ว)

  • .co.th, .in.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .net.th, .mi.th ราคา 1,819 บาท (รวม VAT แล้ว)

  • eXTReMe Tracker
    LCD HDTV Audio Video MP3 Armband Electronic Supplies Digital SLR Printer Ethernet Cable Power Supply Handheld GPS Baby Furniture Baby Safety Baby Pants Home Projector Battery Radar Laser Detector Twoway Radio Digital Camera Batteries Monitor Projector Webcams CPU Baby Diapering Bedding Blanket Baby Gift Set Car Speakers MP3 Docking Speaker Cable Headphone Digital Frame Computers USB Drive Buy Laptop PC Baby Feeding Baby Carrier Baby Sleepwear Car Audio Video MP3 Accessories HIFI Home Audio Home Theater Professional Video Barcode Scanners Harddrive Computer Accessories Baby Bathing Baby Gear Baby Toys